CARI DAN TAATILAH


house-sparrow-passer-domesticus
Renungan Mingguan

2 Tawarikh 18:23-19:3

Ketika Anda mencari kehendak Tuhan, apakah yang sesungguhnya sedang ingin Anda ketahui? Kehendak Tuhan yang hendak ditaati dengan sungguh-sungguh ataukah persetujuan atas kehendak Anda sendiri? Continue reading