MENGAPA TIDAK BELAJAR


books
Renungan Mingguan

2 Tawarikh 26:1-23

Hidup ini penuh dengan berbagai pengalaman dari setiap peristiwa yang kita dengar, kita lihat, maupun yang kita alami sendiri. Masing-masing dari peristiwa tersebut memiliki kesan dan makna yang akan sangat berharga apabila kita mau belajar dan dapat memetik hikmah dari dalamnya. Namun sebaliknya, akan sangat merugikan apabila tidak ada sesuatu pun daripadanya yang dapat kita jadikan pelajaran. Continue reading