CELIK MELIHAT TUHAN


bell-rock-lighthouse-10
Renungan Mingguan

2 Tawarikh 28:1-7

Betapa jauh hati Ahas dari Allah. Kalau kita perhatikan kehidupan raja Ahas, maka tak ada satupun dari antaranya yang menunjukan perhatiannya terhadap Tuhan, Allah Israel. Hidupnya bergerak hanya dalam kegelapan. Continue reading