WUJUD JANJI


143792

Renungan Mingguan

Ratapan 2

Yeremia memaparkan betapa menyeluruhnya penghajaran Tuhan berikan kepada umat Israel di kerajaan Yehuda. Di satu sisi, Tuhan secara aktif menjalankan penghukumaNya langsung kepada pihak-pihak yang bersalah kepadanya (2). Ia juga menarik perlindunganNya dari umatNya hingga musuh mereka berkuasa atas mereka (3). Continue reading