ADAM DAN KRISTUS


crossroad

Renungan Mingguan

Roma 5:12-21

Dosa masuk dalam kehidupan manusia diawali oleh adanya keinginan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa untuk menjadi setara atau sama dengan Allah (Kejadian 3). Akhirnya benih dosa ini bertumbuh dan berakar dan menyebabkan Adam dan Hawa beserta seluruh umat manusia masuk dalam belenggu Iblis dan menghasilkan para pemberontak yang melawan Allah. Bersama dengan Adam dan Hawa, seluruh manusia terseret kedalam dosa yang menghasilkan maut, yaitu kematian yang kekal. Namun demikian, kasih dan kemurahan Allah, tidak seterusnya membiarkan manusia tetap hidup dalam kegelapan dosa yang menuju kepada maut. Continue reading