HAMBA DOSA BEBAS DARI KEBENARAN


mudainspiratif-belenggu

Renungan Mingguan

Roma 6:15-23

Seorang hamba pada saat kita Roma ini ditulis adalah seorang yang menghambakan diri kepada orang lain, sehingga hidupnya tidak bebas tetapi terikat kepada tuannya. Demikianlah bila manusia menghambakan diri untuk berbuat dosa, maka ia sepenuhnya berada dalam kendali dosa yang akan membawanya kepada maut, “sebab upah dosa ialah maut” (23a), sehingga Rasul Paulus mengingatkan mereka yang hidup dan terikat kepada dosa, supaya menyadarinya dan secepatnya melepaskan diri untuk beralih kepada kasih karunia Allah yang menyelamatkan, “tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita” (23b). Continue reading