MENGHAMPIRI UNTUK MENDENGAR


hear-about-job-poll

Renungan Mingguan

Pengkhotbah 4:17-5:6

Apa sebenarnya tujuan Allah untuk menebus kita? Kalau kita melihat pengalaman bangsa Israel, mereka dibebaskan untuk meninggalkan Mesir, salah satunya yang penting adalah supaya mereka dapat melepaskan diri dari berbagai berhala sembahan orang Mesir dan dapat kembali untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Hal yang sama juga berlaku bagi kita orang-orang tebusanNya pada masa kini, dimana Allah menghendaki agar kita dapat datang untuk menyembah Dia dengan benar, yaitu di dalam roh dan kebenaran (Yoh. 4:23). Continue reading

RAHASIA KESELAMATAN


harta-karun

Renungan Mingguan

Roma 11:25-36

Dalam upaya untuk menjaga hati orang-orang yang percaya kepada Yesus dari kalangan orang-orang non Yahudi, supaya jangan jatuh kedalam dosa kesombongan, terlebih pandangan mereka terhadap orang Yahudi, maka Rasul Paulus menganggap penting untuk memerikan suatu penjelasan tentang keselamatan, baik yang akan diterima oleh orang Yahudi maupun orang-orang diluar bangsa Yahudi (25). Ada rahasia Allah dibalik ini semua, sehingga kita tidak boleh menilai dari sudut pandang kita yang terbatas (jangan menganggap diri pandai). Continue reading

KECEMBURUAN UMAT TUHAN


fresholive-34-640x426

Renungan Mingguan

Roma 11:11-24

Walaupun umat Allah menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah, melalui Yesus Kristus, dan menyebabkan keselamatan dialihkan kepada bangsa yang bukan umat Allah, namun Allah tidak pernah menolak umatNya, tetapi menimbulkan kecemburuan bangsa ini atas bangsa lain yang tadinya bukan umat Allah (11; 1 Petrus 2:10). Sampai hari ini Allah tidak membuang umatNya, tetapi terus menantikan pertobatan mereka, Ia membangkitkan kecemburuan umatnya dengan tujuan keselamatan. Bagi Kalangan umat Tuhan yang semula, peralihan anugerah keselamatan ini, membuktikan bahwa Allah berdaulat untuk menyelamatkan siapa saja, mereka bisa saja cemburu melihat bagaimana berkat Allah juga dilimpahkan kepada bangsa-bangsa lain, Continue reading